ulema
Büyüt
Soldan sağa doğru- Baş Çuhadar, padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan; Dersvekili, şeyhülislam namına ders okutan; Şeyhülislam, ulema sınıfının başı ve müftü; Vekayici, resmi tarih yazarı (vakanüvis) 

Sözlükte "ulema" ne demek?

1. Bilginler.
2. Sarıklı din bilginleri.

Cümle içinde kullanımı

Bursa uleması bütün memleketçe tanınır ve sevilirdi.
- T. Buğra

Ulema kelimesinin ingilizcesi

[Ulema] n. ulema, mullah, teacher or learned man of the sacred Islamic law, Muslim scholar interpreter of the doctrines of Islam
Köken: Arapça